سیستم کنترل تردد

شرکت آسام نماینده رسمی محصولات کنترل تردد شرکت آسا (ASSA)  ساخت کشور سوئد در استان البرز ميباشد.
سیستم کنترول تردد

سيستم کنترل تردد چيست؟

سيستم کنترل تردد به معنای مديريت و کنترل تردد يا دستيابي به يک منبع و گرفتن سرويس از آن ميباشد. همچنين اين سيستم وظيفه اعلام خطر را نيز بر عهده دارد.اعطا يا سلب مجوز دسترسی به منبع سرويس، شامل قفل و يا باز کردن دربها و دنبال کردن مسير ورود و خروج اشخاص مي باشد که مي تواند داخل يک ساختمان، يک محدوده يا طبقه خاصي از آن يا حتي تعدادي از ساختمانهاي وابسته به يک منطقه باشد.

همچنين ميتوان از همين سيستم جهت مديريت دسترسی به ساير سرويسهای عمومی نظير خدمات عمومی، کاربردهای مالی و اعتباری، سيستمهای حضور و غياب و يا رستوران استفاده نمود.اعلام خطر نيز در اينمورد به معنای فرستادن اخطار از جانب مکانهاي حساسي است که قبلاً تعريف شده اند. به عنوان مثال طولاني شدن زمان باز ماندن درب مي تواند يکي از مواردي باشد که باعث اعلام خطر و فرستادن پيغام به  اتاق کنترل شود.

بر اساس مطالب ذکر شده سيستم کنترل تردد سيستمي است که وظيفه مديريت و کنترل تردد انساني (يا خودرو) را در يک منطقه بر عهده دارد. اين سيستم با استفاده از مجموعه اي از سخت افزارها و يک نرم افزار هوشمند دو عملکرد زير را انجام مي دهد :
1)    گروهبندي افراد و تعريف محدوديت تردد براي گروهها در بازه هاي زماني از پيش تعيين شده.
2)    مانيتورينگ ترددهاي انجام شده و ثبت آنها پس از انجام تردد و نيز اعلان خطر در صورت وجود شرايطي که براي سيستم مجاز نمي باشد.

انواع سيستم هاي کنترل تردد

سيستم هاي کنترل تردد به دو گروه اصلي خود ايستا (Stand Alone) و شبکه پذير(Networkable) تقسيم مي گردند :

1)    سيستم هاي کنترل تردد خود ايستا 

در اين سيستمها ، مراكز كنترل ( يا کارتخوانها ) به تنهايي و بدون نياز به نرم افزار مركزي ، فرامين لازم را دريافت و يا صادر مينمايند. اين مراكز كنترل داراي حافظه داخلي براي ثبت بانكهاي اطلاعاتي پرسنلي و رخداد وقايع و ترددها ميباشند. برنامه ريزي اين سيستم از طريق كيپدهاي كارتخوانها يا توسط كامپيوترهاي قابل حمل و نقل و برداشت اطلاعات آن از طريق ارتباط مستقيم با پرينتر عملي ميباشد. اين سيستمها به دليل محدوديتهاي برنامه ريزي و مشكلات جانبي از جمله اتلاف وقت زياد براي گزارش گيري ، معمولا براي تعداد محدودي درب با فاصله اندك از يكديگر پيشنهاد ميگردند. ويژگي اين سيستمها ، سهولت و سرعت در نصب و راه اندازي و معايب آن محدوديت در تعداد دربها و عدم امكان شبكه شدن سيستم و عدم توسعه پذيري و عدم امكان تلفيق سيستم با سيستمهاي حفاظتي ديگر نظير اعلام خطر با مداربسته ميباشد.

2)    سيستم هاي کنترل تردد شبکه پذير

در اين سيستمها،  قلب سيستم متشكل از يك كامپيوتر مركزي ونرم افزار هوشمند سيستم ميباشد. اين سيستمها بر مبناي پارامترهاي زير انتخاب ميگردند.

•    ساختار سيستم : چگونگي قرار گرفتن دربها كنار يكديگر و چگونگي شبكه شدن آنها با در نظر گرفتن فواصل.
•    عملكرد موردنياز : ورودي و خروجيهاي سيستم ، سيستمهاي جانبي مورد نياز مانند كنترل هشدارهاي سيستم اعلام خطر ، كنترل آسانسورها ، ثبت ورود و خروج پرسنلي و ...
•    ابعاد سيستم :  تعداد دربها، كارتخوانها 
•    تعداد اپراتورهاي استفاده كننده : در قالب شبكه و در نظر گرفتن تفكيك وظايف
•    نوع كارتخوانها : كارتخوانهاي مغناطيسي ، بدون تماس ، مادون قرمز ، بيومتريك ( مانند كنترل از طريق اثر انگشت و يا مردمک چشم ) ، كيپدها و كليدهاي فشاري
•    نوع دربها : لولايي ، كشويي ، تعداد لنگه هاي درب و ...

مهمترين ويژگي يك سيستم كنترل تردد شبكه پذير، توانايي اپراتور كامپيوتر بر كنترل موردي وضعيت سيستم ، عملكرد آني ، نمايش همزمان (Real-Time) وقايع و رخدادها و برنامه ريزي سريع آن ميباشد. همچنين توسعه پذيري سيستم به صدها درب با كنترل مركزي و عدم محدوديت در سيستمهاي جانبي نيز به اين تعريف افزوده ميگردند.

اساس اين سيستمها به شكل درختي بر مبناي يك نرم افزار ، مراكز كنترل ، دستگاههاي واسط تطبيقي و كارتخوانها استوار بوده و مهمترين ويژگيهاي آن به شرح زير ميباشد.

•    ثبت كليه رخدادها با نگاه ويژه به هشدارها
•    نمايش همزمان رخدادها با اولويت تعيين شده
•    كنترل مستقيم دربها ( گيتها ، موانع ، دوربينها ، سيستمهاي اعلام خطر ، قفلها و ...) توسط اپراتور كامپيوتر
•    تعريف بازه هاي زماني گوناگون براي ترددكاربران مختلف ( نظير شيفتهاي كاري)
•    درجه ايمني بالا براي دسترسي به نرم افزار و كل سيستم 
•    عملكرد مراكز كنترل به شكل مستقل و بدون نياز به كامپيوتر در صورت نياز
•    امكان غير فعال نمودن كامل سيستم در شرايط بحران نظير آتش سوزي

ويژگيهاي فوق موجب آن ميگردد كه در پروژه هاي متوسط و بزرگ از سيستمهاي كنترل تردد شبكه پذير استفاده گردد.
سیستم کنترل تردد هوشمند
شرکت افزارایمنی آسام مجری انواع سیستم های کنترول تردد
 

 
۱۳۹۹ © کلیه حقوق این وب سایت برای شرکت افزار ایمنی آسام محفوظ است.