سیستم حفاظت پیرامونی | افزار ایمن آسا | انواع سیستم های حفاظت پیرامونی
سیستم حفاظت پیرامونی سیستم حفاظت پیرامونی وظیفه حفاظت از منطقه وسیعی را به نسبت دیگر سیستم های حفاظتی بر عهده دارد. سیستم های حفاظت پیرامونی بسته به نوع کارکردشان متفاوتند. این سیستم ها دارای منبع حفاظتی متفاوتی از جمله سنسورهای مادون قرمز، لیزر و فیبر نوری می باشند. کاربرد سیستم حفظ ...
۱۳۹۹ © کلیه حقوق این وب سایت برای شرکت افزار ایمنی آسام محفوظ است.