سرویس و نگهداری

 PM( preventive maintenance ) روش صحيح نگهداري و تعميرات پيشگيرانه

سياست درست ومناسب نگهداري و تعميرات از دارايي هاي فيزيكي و تجهيزات يک موسسه  مي تواند بطور قابل ملاحظه اي باعث كاهش هزينه كلي عمليات و افزايش بهره وري آن موسسه شود . هرچند از ديد بسياري از پرسنل مديريتي،عمليات نگهداري و تعميرات پر هزينه به نظر مي رسد ، ولي اين ديد اشتباه بوده و با يك نگاه خوش بينانه و مثبت مي توان نشان داد كه اين گونه فعاليتها باعث سود دهي بيشتر مي شود . كليد اين نگاه صحيح در قالب يك دور نماي جديد و با نام روش نگهداري و تعميرات پرواكتيو (نت فوق فعال) جاي دارد. با بازنگري راههاي مشابه و متداول نگهداري و تعميرات ، مي توان نت را به حالتهاي پيشگيرانه ، پيشگويانه و پرواكتيو (فوق فعال) تقسيم بندي نمود . در اغلب سازمانها جهت اجراي نگهداري و تعميرات ، روشي محتاطانه و متكي به روشهاي معمولي و مرسوم نت را در پيش مي گيرند و جهت پرهيز از مشكلات پيچيده و مشكلات احتمالي از اجراي روشهاي جديد امتناع مي ورزند.متاسفانه شرکتهايي به اصطلاح خودشان از صرف هزينه هاي زياد ويا اين نوع ريسكها خودداري مي ورزند ولي به عقيده من بايد با مديران عامل ويا صاحبان سرمايه مذاكره گرديده وموضوع سوددهي را به آنان متذكر شد. لذا از اين رو يك رويكرد جديد به وظيفه نت ، نه تنها نت را براي نگهداري ، بلكه براي بسط فرآيند سيستم عملياتي موسسه منظور مي كند.بنابراين پيش از بازسازي يا سعي به برگرداندن تجهيزات به كاردهي اوليه ، يك طراحي مجدد ميتواند با هدف بسط فرآيندها و كاردهي موسسه ، تجهيزات و يا هر سيستم ، مطرح شود . اين مقاله در مورد گزينه اي ديگر از نگرش بر وظيفه تعميرات و نگهداري و تعميرات و اينكه چگونه مي توان فعاليتهاي نت را انجام داد تا سبب افزايش سوددهي گردد ، بحث مي كند. اين نگرش و ايده مي تواند متفاوت با ديگر فلسفه هاي رايج نت باشد ، ولي مي تواند به عنوان يك طرز فكر با ارزش براي چشم اندازي به هزاره جديد مطرح باشد..........
اين شرکت با تجاربی گسترده در زمينه نگهداری و پشتيباني از تجهيزات ، آمادگي عقد قرارداد جهت نگهداری ، پشتيباني و تعميرات با تمامي ارگانها و سازمانها را دارد.
شرکت ایمنی افراز آسام مجری انواع سیستم های امنیتی با خدمات سرویس و نگهداری
شماره تماس 
02634335019 
۱۳۹۹ © کلیه حقوق این وب سایت برای شرکت افزار ایمنی آسام محفوظ است.