پروژه ها
از جمله پروژه هاي اجرا شده و يا در دست اجراي شرکت افزار ايمني آسام از زمان تاسيس به ترتيب زماني مي توان به موارد ذيل اشاره نمود :
1-    پالايشگاه نفت تبريز 1 : افزايش ظرفيت ضبط تصاوير سيستمهاي DVR ، راه اندازي سيستم حفاظت پيراموني ، تعمير و سرويس دوربينهاي مدار بسته.
2-    منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر : تعميير و سرويس سيستم نظارت تلويزيون  و ارائه خدمات مشاوره.
3-    شهرداری باغستان شهريار : مشاوره و طراحي سيستم نظارت تلويزيوني شهری بهمراه نظارت اجراي پروژه.
4-    شهرک تجاری ، اداري و رفاهي پاکدشت : مشاور ه و طراحي سيستم نظارت تلويزيوني به همراه تاميين تجهيزات و نصب و راه اندازي.
5-    هايپر استار شيراز : تعمير و سرويس سيستم نظارت تلويزيوني و افزايش ظرفيت ضبط تصاوير.
6-    هايپر استار اصفهان : تعمير و سرويس سيستم نظارت تلويزيوني ، سيستم کنترل تردد و آلارم.
7-    منطقه ويژه اقتصادی صنايع فلزی و معدني بندر عباس : قرارداد تعمير ، سرويس و نگهداري ساليانه سيستم دوربينهاي مدار بسته تحت شبکه فاز 1.
8-    شرکت آرين ماه تاب گستر : ارائه خدمات تعمير مبدلهاي فيبر نوري.
9-    شرکت ايران خودرو ديزل 1 : ارائه خدمات تعمير و سرويس دوربينهاي مدار بسته.
10-    شرکت افزار ايمني احصا : ارائه خدمات تعمير و نگهداري کليه سيستمهاي دوربينهاي مدار بسته ، سيستم کنترل تردد.
11-    شرکت افزار نوآوران صبا : ارائه خدمات تعمير و نگهداري سيستمهاي دربهاي اتوماتيک .
12-    وزارت بهداشت و درمان : ارائه خدمات تعمير و راه اندازي گيت هاي کنترل تردد.
13-    کلينيک چشم پزشکي نور ديدگان رجايي شهر : طراحي ، نصب و راه اندازي 10 عدد درب اتوماتيک
14-    بيمه مرکزي ايران (استان البرز) : طراحي ، نصب و راه اندازي 2 عدد درب اتوماتيک
15-    بيمارستان شهيد مدني : طراحي ، نصب و راه اندازي 1 عدد درب اتوماتيک
16-    فروشگاه هاي زنجيره ايي کوروش: طراحي ، نصب و راه اندازي کليه دربهاي اتوماتيک شعبات استان البرز
17- پالايشگاه نفت تبريز 2 : فروش سيستمهاي حفاظت پيراموني و دوربين مداربسته.
18- شرکت پلي اکريل اصفهان : تعمير و سرويس سيستم نظارت تصويري دوربينهاي مداربسته.
19- شرکت ايران خودرو ديزل 2 :  تعويض سيستم ماتريس مرکزي بهمراه نصب و راه اندازي.
20 - شرکت افرا موتور (نماينده VOLVO در ايران) : فروش ، نصب و راه اندازي سيستم دوربين مدار بسته.
21- شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران : خدمات تعمير و سرويس دوربينهاي مدار بسته دفتر مرکزي.
22- اداره گاز هشتگرد جديد و قديم : طراحي ، تهيه ، نصب و راه اندازي 2 عدد درب اتوماتيک کشويي.
23- شرکت گل دکور قشم (LG) : تهيه ، نصب و راه اندازي دربهاي رول آپ جهت فروشگاههاي رشت ، هفت حوض ، افسريه ، نور تهران.
24-  بيمارستان امام صادق (ع) هشتگرد : طراحي ، تهيه ، نصب و راه اندازي 4 عدد درب اتوماتيک کشويي.
25- دانشگاه علوم پزشکی استان البرز : طراحي ، تهيه ، نصب و راه اندازی 2 عدد درب کشويي اتوماتيک بيسام سوئد جهت اورژانس 115.
26- بيمارستان شهيد باهنر کرج : طراحي ، تهيه ، نصب و راه اندازی3 عدد درب کشويي اتوماتيک.
27- بيمارستان شهيد مدني کرج : طراحي ، تهيه ، نصب و راه اندازي 14 عدد درب اتوماتيک کشويي ، بازويي ، تلسکوپي.
28- بيمارستان امام حسن مجتبي نظر آباد : طراحي ، تهيه ، نصب و راه اندازي 14 عدد درب اتوماتيک کشويي.
29- بيمارستان امام حسين (ع) محمد شهر کرج : طراحي ، تهيه ، نصب و راه اندازي 37 عدد درب اتوماتيک کشويي و تلسکوپي.
30- بيمارستان قلب شهيد رجايي : طراحي ، تهيه ، نصب و راه اندازي 13 عدد درب اتوماتيک کشويي و تلسکوپي.
31- دانشگاه علوم پزشکي ايران : طراحي ، تهيه ، نصب و راه اندازي 10 عدد درب اتوماتيک کشويي جهت بيمارستان شهداي يافت آباد تهران.
32- شرکت آريان آرمه : طراحي ، تهيه ، نصب و راه اندازي 2 دهنه درب رول آپ و 2 عدد درب اتوماتيک کشويي بيسام سوئد.
33- منطقه ويژه اقتصادی صنايع فلزی و معدني بندر عباس: قرارداد تعمير ، سرويس و نگهداري ساليانه سيستم دوربينهاي مدار بسته تحت شبکه فاز 1 و فاز 2 به تعداد 100 عدد دوربين مدار بسته.

34- وزارت نيرو (شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران) :
1- قرارداد تعمير ، سرويس و نگهداري ساليانه سيستم دوربينهاي مدار بسته به تعداد 100 عدد دوربين مدار بسته ساختمان مرکزی.
2- طراحي ، تاميين تجهيزات ، نصب و راه اندازي سيستم دوربين مدار بسته به تعداد 80 عدد دوربين و سيستم کنترل تردد و گيت کنترل پارکينگ جديد ساختمان مرکزي.
3- تامين تجهيزات ، نصب و راه اندازي سيستم دوربين مداربسته و اعلام سرقت اقامتگاه اروميه.
4- طراحي ، تامين تجهيزات ، نصب و راه اندازي سيستم دوربين مدار بسته سد کارون 4
5- طراحي ، تامين تجهيزات ، نصب و راه اندازي سيستم دوربين مدار بسته دفتر اهواز
6- طراحي ، تامين تجهيزات ، نصب و راه اندازي سيستم دوربين مدار بسته کرمانشاه (سر پل ذهاب)
7-طراحي ، تامين تجهيزات ، نصب و راه اندازي بستر شبکه پسيو و اکتيو در تمامي پروژه هاي ذکر شد.

35- شرکت برق منطقه ايي تهران :
تامين تجهيزات سيستم دوربين مداربسته 18 عدد پست برق منطقه ايي در تهران به تعداد 135 عدد دوربين.
36- شرکت BAT :
طراحي ، تهيه ، نصب و راه اندازي 8 عدد درب اتوماتيک کشويي و تلسکوپي .
37- مجتمع آموزشي پزشکي درماني امام علي (ع) :
طراحي ، تهيه ، نصب و راه اندازي 4 عدد درب اتوامتيک کشويي .
38- دانشگاه علو پزشکي بقيه الله :
طراحي ، تهيه ، نصب و راه اندازي 9 عدد درب کشويي سربي 
۱۳۹۹ © کلیه حقوق این وب سایت برای شرکت افزار ایمنی آسام محفوظ است.